Otse sisuni
Soome välisministeerium

Soome suursaatkond, Tallinn: Soome Eestis: Soome koolid Eestis

SOOME SUURSAATKOND, Tallinn

Kohtu 4
15180 Tallinn, Estonia
Tel. +372-6103 200
E-post: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normaalne fontSuurem font
 

Soome koolid Eestis

Tallinna soome kool

Kadrioru pargi lähedal asuv Tallinna Soome Kool on eelkõige Eestis ajutiselt elavatele soomlastele mõeldud põhikool, mille juures tegutseb igapäevaselt ka eelkool 6-aastastele lastele.

Soome kool

Koolis õpivad lapsed eelkoolist üheksanda klassini. Soome välismaakoolina järgitakse Soome riiklikku põhikooli õppekava, kuid loodud on võimalused ka Eesti õppekava omandamiseks. Kooli õppekeel on soome keel, lugupidamisest kohaliku kultuuri vastu õpetame ka eesti keelt. Algklassiõpetajad on soomlased, aineõpetajateks soome keelt valdavad kohalikud õpetajad.

Lisaks õppetööle pakume huvitegevust – koolis tegutsevad tantsu-, kunsti-, arvuti-, saalihoki- ja inglise keele ringid. Eelkooli ja 1.-2. klasside õpilased saavad peale tundide lõppemist oma vanemaid oodata pikapäevarühmas.

Tallinna Soome Kooli juures on võimalik õppida ka gümnaasiumiastmes, seda koostöös Helsingis asuva Eira täiskasvanute  gümnaasiumiga (Eiran aikuislukio). Õpe põhineb suures osas individuaalsel tööl, kuid võõrkeeltes ja loodusainetes on korraldatud kontaktõppetunnid.

Kontaktandmed:
Tallinnan suomalainen koulu, Vase 9a, 10125 Tallinn
+372 51 28 843 (direktor)
+372 64 11 032 (kantselei)
E-mail: info@suomalainenkoulu.ee
suomalainenkoulu.ee

Tartu soome kool

2000. aasta sügisel tegevust alustanud Tartu soome kool tegutseb Tartu rahvusvahelise kooliga samades ruumides kesklinna lähedal Jakobi mäel.

Õpe toimub eelkooliastmest kuni 9. klassini. Koolitööd korraldatakse erinevates liitklassides, mitmes aines ka koos rahvusvahelise kooliga. Viimastel aastatel on kooli õpilaste arv olnud 15 ringis.

Tartu kool on ametlik soome kool välismaal, mille õppetööd koordineerib Tartu Soome Kooli Selts (Tarton Suomalaisen Koulun Yhdistys ry).

Kontaktandmed:
Tartu soome kool
J. Liivi 2d, 50409 Tartu
+372 56 928 873
info@tartonkoulu.net
www.tartonkoulu.net
 

Prindi lehekülg

Käesolev dokument

Värskendatud 11.09.2017


© Soome suursaatkond, Tallinn | Kontaktandmed