Otse sisuni
Soome välisministeerium

Soome suursaatkond, Tallinn: Aktuaalset

SOOME SUURSAATKOND, Tallinn

Kohtu 4
15180 Tallinn, Estonia
Tel. +372-6103 200
E-post: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normaalne fontSuurem font
 
Uudised, 8.12.2014

Soomes elavate eestlaste juhiload ja Soome elanikeregister

Elanikeregistrikeskus ja selle kohalikud haldusbürood  ehk magistraadid haldavad Soomes elanike registreerimise süsteemi, kuhu on koondatud põhiandmed kõikidest Soome kodanikest ja Soomes elavatest välismaalastest.

Kui isik asub püsivalt Soome elama, tuleb tal oma elukoht magistraadis registreerida. Elanikeregistrisse märgitakse siis koos teiste andmetega ka sünniriik, mis tuleneb vastavalt sellele, millise isiku sünnihetkel ametlikult eksisteeriva riigi pinnal isik sündis. Seega näiteks nõukogude ajal sündinud eestlastest sisserändajatel märgitakse sünniriigiks Nõukogude Liit.

Vastavalt 1992. aastal tehtud otsusele võidakse eelpool mainitud põhimõttest vastavalt registripidaja otsusele üksikjuhtumitel  teha erandi Balti riikides sündinud isikute osas, kui nad vastavat soovi  ise  magistraadile avaldavad. Sünniriigiks võib siis vastavalt isiku soovil registreerida Eesti, Läti või Leedu, kuigi isik on sündinud nõukogude võimu ajal. Sooviavalduse võib vajadusel esitada ka tagantjärele, isiklikult elukohajärgses magistraadis käies.

Kõik andmed, kaasa arvatud Elanikeregistrisse kantud sünniriik, edastatakse automaatselt juhilube väljastavale politseile. Elanikeregistrisse märgitud andmed on seega olulised ka juhiluba taotledes. Käesoleval hetkel on umbes 14 000 Soomes väljastatud juhiloal märgitud sünniriigiks Eesti.

Kui Eesti kodaniku Soomes väljastatud juhiloale on märgitud sünniriigiks Nõukogude Liit, on võimalik seda parandada, taotledes juhiloa dublikaati. Märke muutmine juhiloal eeldab, et parandus sünniriigi kohta on eelnevalt  sisse viidud ka elanikeregistrisse. Seejärel saab taotleda politseilt juhiloa dublikaati, kuhu parandatud andmed sünniriigi kohta tulevad automaatselt.

Lisateave:

Elanikeregistrikeskus: Kaj Välimäki, arengujuht, +358 29 553 5320, kaj.valimaki@vrk.fi

Liiklusturvalisusamet (Trafi): Simo Karppinen, osakonnajuhataja, +358 50 384 3086, simo.karppinen@trafi.fi

Soome suursaatkond: Marjo Näkki, pressi- ja kultuurinõunik, +372 6103200, marjo.nakki@formin.fi

Prindi lehekülg

Värskendatud 22.12.2014


© Soome suursaatkond, Tallinn | Kontaktandmed