Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Talousanalyytikko Kristel Kivinurm-Priisalm Eesti Päevalehdessä: Viron talous voi kokea äkkirysäyksen - Suomen suurlähetystö, Tallinna : Ajankohtaista : Mediakatsaukset

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tallinna

Embassy of Finland
Kohtu 4, 15180 Tallinn, Estonia
Puh. +372-6103 200
S-posti: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Mediakatsaukset, 3.9.2007

Talousanalyytikko Kristel Kivinurm-Priisalm Eesti Päevalehdessä: Viron talous voi kokea äkkirysäyksen

Talousasiantuntija Kristel Kivinurm-Priisalm kertoo suorasanaisesti virolaisen Eesti Päevalehden haastattelussa Viron talouden kehityksestä ja Viron valtion nykyisestä talouspoliittisesta suunnasta. Kivinurm-Priisalmen mukaan Viron talouttaa saattaa odottaa rysäys. Ennusteet viittaavat, että ulkomaisten investointien määrä vähenee, talouskasvu hidastuu ja inflaatio kasvaa. Kivinurm-Priisalmen mielestä Viron valtion olisi korkea aika valistaa kuluttajia säästämään ja investoimaan pääomaansa euroihin.

Virolainen sanomalehti Eesti Päevaleht julkaisi 29.8.2007 Avaron investoinnin johtokunnan jäsenen ja Viron takuurahaston johtokunnan jäsenen Kristel Kivinurm-Priisalmen koko aukeaman haastattelun. Haastattelussa Kivinurm-Priisalm arvioi realistisesti Viron taloudessa tapahtuvia muutosprosesseja.

Viron taloutta saattaa odottaa rysäys jos talouskehitystä ei saada muutettua

Viron talouden ongelmakohtia Kivinurm-Priisalm kuvailee suorasanaisesti ja toteaa, että Viron talouden tulevaisuus on täynnä haasteita. "Viron talouskasvu on perustunut viimeisinä vuosina kotimaiseen kysyntään ja lainanottoon. Halvat asunto- ja kulutuslainat ovat taas tukeneet kiinteistösektorilla vallinnutta buumia ja hintojen nousua".

Tänä vuonna Viron kiinteistömarkkinat ovat selkeästi rauhoittuneet. "Asuntohintojen notkahdus alkuvuonna sai monet suuret kiinteistöyritykset hankkiutumaan eroon korkean riskin projekteista". Samalla talouskasvu hidastui.

Vähittäiskaupanalalla ei toistaiseksi ole ollut nähtävissä myynnin heikkenemistä. Kuluttajien luottamus talouteen ei ole kauppiaiden mukaan vähentynyt. Kivinurm-Priisalm arvioi, että nousevat korot tulevat kuitenkin enemmin tai myöhemmin vaikuttamaan yksityishenkilöiden kulutustasoon. "Seuraavien 6-12 kuukauden aikana myös niin sanotuilla vahvoilla sektoreilla, jotka ovat suuntutuneet kotimaan markkinoille, tullaan näkemään vastoinkäymisiä". Vahvoina sektoreina Kivinurm-Priisalm nimeää vähittäiskauppa- ja pankkialan sekä rakennussektorin.

Kivinurm-Priisalmen mukaan Viron talouspyörä on kääntynyt ja talouskasvun hidastuminen tulee jatkumaan. "On harhaanjohtavaa hallitukselta antaa kuva Viron talouden pehmeästä laskusta. Viron talous on riippuvainen ulkomaan pääomasta. Jos maailman taloudessa ja ulkomaan markkinoilla tapahtuu heilahduksia, on sillä vaikutus Viroon. Jos esimerkiksi Skandinaaviset pankit vähentävät merkittävästi Viron talouden rahoittamista, voi pehmeä lasku muuttua äkkirysäykseksi".

Kivinurm-Priisalm on myös huolissaan siitä, että virolaisilla on liian suuri lainataakka jota korkeat kiinteistöjen hinnat ja nopea palkkojen nousu rasittaa. "Virolaisten kulutustavat ja palkkaodotukset eivät vastaa todellisuutta. Olen varma, että monelle talouden taantuminen tulee vielä aiheuttamaan shokin".

Virolaisista yrityksillä on edessä muutosten aika

Kivinurm-Priisalmen mukaan virolaiset yritykset ovat suuntautuneet liikaa kotimaan markkinoille. "Tulevaisuudessa yritykset, jotka ovat täysin riippuvaisia kotimaan kulutuksesta, tulevat kärsimään tuloksen heikentymisestä ja sen myötä osakehintojen laskusta".

Kivirnurm-Priisalm uskoo, että investoijien kiinnostus Viroa kohtaan vähenee, koska kustannukset kasvavat tuottavuutta nopeammin. Lisäksi virolaisia yrityksiä vaivaa tehokkuuden puute. "Virolaiset yritykset eivät ole panostaneet tarpeeksi viennin kasvattamiseen ja tehokkuuden parantamiseen. Jos muutoksia ei tapahdu, voivat erityisesti pienen pääoman omaavat yritykset joutua seuraavien vuosien aikana ahdinkoon".

Kivinurm-Priisalmen mielestä Viron tulisi valtion tuella panostaa kohdistettuihin sektoreihin, jotka olisivat kilpailukykyisiä myös maailmamarkkinoilla. "Viron taloutta voi kuvastaa sanoilla pieni, mutta dynaaminen. Talouden nopeaa kehitystä ja dynaamisuutta tulisi markkinoida tehokkaammin, jotta luottamus Viron talouteen säilyisi".

Viron valtio ei halua katsoa totuutta silmiin

Kun haastattelija kysyy Kivinurm-Priisalmelta Viron valtion hyvinvoinnista ja talousennusteista vastaa hän, että "Viron valtio on tehnyt tähän asti viisaita päätöksiä, mutta tulevaisuusnäkymistä on puuttunut lääkkeet kasvukipuihin". Valtio ei ole tukenut tarpeeksi tieteenalaa ja vientihalukkaita yrityksiä, koska kotimaan kulutus on ollut riittävää eikä siihen ole aikaisemmin ollut tarvetta.

Kivinurm-Priisalm toteaa, että Viron valtion budjetti on viime vuodet kasvanut tasaisesti, mutta myös kulut ja lainakuorma ovat kasvaneet. "Viron valtiobudjettipolitiikkaa tulisi tiukentaa. Erityisesti valtionsektorin palkkakasvua tulisi hillitä. Tällä hetkellä kuitenkin hallitusajattelu pohjautuu sille, että koska valtionbudjetti on ollut pitkään ylijäämäistä, voi myös julkishallinnon palkkoja nostaa. Totuus on kuitenkin se, että valtion tulisi tehostaa toimintaansa ja karsia turhaa pois".

Kivinurm-Priisalmen mielestä Viron valtio on tukenut lainanottoa ja kuluttamista. "Nyt olisi valtion korkea aika alkaa tukea investoimista ja säästämistä. Keskusteluja on käyty, mutta toiminta on jäänyt puuttumaan. Sanonnat kuten säästäminen ei kannata korkean inflaation takia, muistuttaa neuvostoaikaista ajattelumallia jolloin rahan arvoa pyrittiin nostamaan kulutusta lisäämällä".

Kivinurm-Priisalmen lääkkeet talouskasvun heikkenemiseen ovat selkeät. Valtion tulisi tukea vahvemmin säästö- ja investointipolitiikkaa. Liikevaihtoveroa tulisi nostaa, jolloin verotustuloja saatai-siin enemmän säästöön ja investointivalmiutta voitaisiin parantaa. Lisäksi virolaisten tulisi kasvattaa investointejaan. "Säästäminen kannattaa silloin kun siihen on varaa".

Tulosta

Päivitetty 3.9.2007


© Suomen suurlähetystö, Tallinna | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot