Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Palavan kiven kaivannot aiheuttavat Virossa ongelmia - Suomen suurlähetystö, Tallinna : Ajankohtaista : Mediakatsaukset

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tallinna

Embassy of Finland
Kohtu 4, 15180 Tallinn, Estonia
Puh. +372-6103 200
S-posti: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Mediakatsaukset, 6.2.2008

Palavan kiven kaivannot aiheuttavat Virossa ongelmia

Viron ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö kaavailee lakimuu-tosta, joka muuttaisi palavan kiven kaivausmaksukäytäntöä. Valtio haluaa sysätä kunnille suuremman taloudellisen vastuun ympäristöhaittojen vähentämisestä, kirjoittaa Eesti Päevaleht.

Virossa valtio perii palavan kiven kaivausoikeuksista ns. luonnonvarojen käyttömaksua. Kunnat, joissa on palavan kiven kaivantoja, ovat saaneet valtiolta suoraan 50 % luonnonvara- ja vedenkäyttö-maksutuloista. Ympäristöministeriön laatimassa ympäristömaksuja koskevassa lainsäädännön muutosesityksessä on ehdotettu, että tulevaisuudessa kunnat saisivat ainoastaan 20 % kaivausmaksuista.

Ympäristöministeriö perustelee päätöstään sillä, että Ida-Virumaan kunnat ovat saaneet vuosien varrella kymmenien miljoonien kruunujen tulot kaivausmaksuista, mutta näitä rahoja ei ole käytetty ympäristösuojeluun. Tällä hetkellä voimassa oleva laki ei kuitenkaan velvoita kuntia käyttämään kyseisiä tuloja ympäristönsuojeluun.

Palavan kiven kaivannot ovat aiheuttaneet kunnissa monenlaisia ongelmia kuten kaivojen tyhjentymistä, meluhaittoja, talojen rakenteisiin vaurioita, maan luhistumista, haju- ja terveyshaittoja. Kunnat ovat katsoneet olevansa oikeutettuja hyödyntämään kaivausmaksuista saatuja tuloja ympäristönsuojelun ohella ihmisten elinympäristön parantamiseen. Kunnat ovat kritisoineet ympäristöministeriötä siitä, ettei lainsäädännön uudistustyössä ole kuultu tarpeeksi kuntia. Ympäristö- ja valtiovarainministeriön virkamiehet kävivät tutustumassa Ida-Virumaan kuntiin vasta lainsäädännön lausuntokierroksen umpeuduttua.

Ympäristöministeriön ja kuntien välillä on monia kysymyksiä avoinna. Ympäristöministeriö ei ole pystynyt vastaamaan kuntien kysymyksille siitä, miten palavan kiven kaivannoista aiheutuvia haittoja aiotaan tulevaisuudessa mitata ja miten itsehallinto saa hyödyntää käyttömaksutuloja, jos tämänhetkinen käytäntö on väärä. Kuntien tilanteen ongelmallisuutta kuvastaa se, että monet kunnat ovat kirjanneet kaivausmaksutulot talousarvioihin. Jos tuloja karsitaan, on kuntien parannustyöt vaarassa jäädä tekemättä. Tähän mennessä kahdeksan Ida-Virumaan kuntaa on ilmoittanut vastustavansa lakimuutosta. Osa kunnista aikoo valittaa asiasta oikeuteen, jos muutosesitys hyväksytään.

Tulosta

Päivitetty 6.2.2008


© Suomen suurlähetystö, Tallinna | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot