Otse sisuni
Soome välisministeerium

Elamisload - Soome suursaatkond, Tallinn : Teenused : Elamisload

SOOME SUURSAATKOND, Tallinn

Kohtu 4
15180 Tallinn, Estonia
Tel. +372-6103 200
E-post: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normaalne fontSuurem font
 

Elamisload

Viisad

Klienditeenindus

Soome suursaatkond, Tallinn

Postiaadress
Soome suursaatkond
Kohtu 4, 15180 Tallinn, Estonia
Tel. +372-6103 200
Fax +372-6103 281
E-post: sanomat.tal@formin.fi

Konsulaarosakond:
Pikk jalg 14
Tel. +372-6103 200
E-post: konsulaatti.tal@formin.fi
Konsulaarosakond (Pikk jalg 14) avatud esmaspäeval ja reedel 9.00-12.00, teisipäevast neljapäevani 9.00–12.00 ja 13.00–15.00.

Eesti liitus Schengeni konventsiooniga 21.12.2007, ja see tähendab, et Soome suursaatkond Tallinnas ei väljasta enam Soome viisasid.

Elamisluba

EL-i kodanike elamisõigus Eestis

Euroopa Liidu kodanikel, niisiis ka soomlastel, on õigus elada Eestis viisavabalt kõige rohkem kolm kuud.

Euroopa Liidu liikmesriikide, Islandi, Norra, Liechtensteini ning Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud, kes soovivad Eestisse elama asuda kauemaks ja omandada Eestis elamisõigust, peavad oma toiminguid alustama elukoha registreerimisest.

Elukohateade esitatakse isiklikult elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele. Alaealise lapse või eestkostetava eest esitab elukohateate lapse vanem või eestkostja. Elukoha registreerimiseks on vajalik esitada isikuttõendav dokument, laste puhul ka nõuetekohaselt vormistatud (tõlgitud, apostillitud või legaliseeritud) sünnidokument.

Kui EL kodanikul ei ole Eesti isikukoodi, antakse talle sama toimingu käigus ka Eesti isikukood. Isikukoodi taotlemiseks peab isik valla või linnavalitsusse kohale minema ja taotluse saab esitada samaaegselt elukohateatega. Alaealise lapse või eestkostetava esitab isikukoodi taotluse vanem või eestkostja.Toimingu käigus on vaja täita alljärgnevad taotlused: taotlus isikukoodi saamiseks, elukohateade.

Lisateavet saab Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt ning Eesti suursaatkonnast Helsingis. elamisluba

Eesti kodanike elamisõigus Soomes

Euroopa Liidu kodanikul on õigus viibida Soomes end registreerimata kõige rohkem kolm kuud. Tööd otsiv EL kodanik võib peale sedagi viibida Soomes teatud mõistliku aja jooksul, kui ta tegeleb töö otsimisega ja kui tal on kindlad võimalused tööd saada.

Kui Euroopa Liidu kodanik soovib viibida Soomes pikemat aega, peab ta kolme kuu möödudes registreerima oma elamisõiguse kohalikus politseis. Elamisõiguse võib registreerida näiteks õpingute, töötamise või perekondlike sidemete alusel.

Lisateavet välismaalaste töötamist puudutavates küsimustes leiab tööministeeriumi kodulehelt. Elamisõigust puudutavate määruste kohta leiab lisateavet Migratsiooniameti ja politseiameti kodulehtedelt. Siin leiduvad ka vajaminevad ankeedid.

Euroopa Liitu mittekuuluvate maade kodanike elamine Soomes

Eestis elavad välismaalase passi omanikud ja kolmandate maade kodanikud peavad elamisluba taotlema saatkonna kaudu. Elamisluba vajatakse üle kolme kuu kestvaks viibimiseks Soomes. Elamisluba läheb reeglina vaja ka sellest lühemaaegse töötamise jaoks. Elamisluba võidakse väljastada mh. ka õppise, töötamise või perekondlike sidemete alusel.

Esimest elamisluba taotletakse isiklikult oma asukohamaa Soome esindusest. Otsuse taotluse rahuldamise kohta teeb Soome Migratsiooniamet.

Taotlusavaldus tuleb täita väga hoolikalt ning varustada oma allkirjaga. Vajalikud muud dokumendid tuleb hankida enne taotluse sisseandmist. Täpsemat infot lisadokumentide kohta leiab Migratsiooniameti kodulehelt www.migri.fi. Taotlusankeet täidetakse kas soome, rootsi või inglise keeles ning selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema tõlgitud ühte nendest keeltest. Taotlust sisse andes võetakse taotlejalt sõrmejäljed.

Elamisloataotluse (õppurid ja töötamise alusel elamisluba taotlevad) saab esitada ka netis. See eeldab registreerumist Migratsiooniameti elektroonilises klienditeeninduses (https://enterfinland.fi/eServices). Sõrmejälgede võtmiseks ja lisadokumentide esitamiseks peab taotleja siiski isiklikult saatkonna konsulaarosakonda tulema.

Elamisloa eest sissekasseeritav käsitlusmaks makstakse taotluse saatkonda sisseandmisel. Hinnad on välja pandud nii saatkonna (hinnakiri) kui Migratsiooniameti kodulehel (www.migri.fi). Käsitlusmaks ei kuulu tagastamisele ka siis, kui otsus on negatiivne.

Kui taotlejale otsustakse anda elamisluba, saab ta biomeetriliste andmetega elamisloakaardi, mis väljastatakse saatkonna kaudu. Esimene elamisluba on tavaliselt välja antud üheks aastaks, kui seda ei ole taotletud spetsiaalselt lühemaks ajaks. Elamisloa pikendamine toimub ainult Soomes politsei kaudu.

Tähelepanu! Elamisluba ei ole reisidokument!

Loe lisaks:

© Soome suursaatkond, Tallinn | Kontaktandmed