Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Estland: resemeddelande - Finlands ambassad, Tallinn : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Tallinn

Embassy of Finland
Kohtu 4, 15180 Tallinn, Estonia
Tel. +372-6103 200
E-post: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 21.11.2017

Estland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det förekommer mycket fickstölder. Var försiktig i Gamla stan och i hamnarna.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Estland är stabilt och det riktar sig inga direkta säkerhetshot mot finländare som är bosatta i landet. De vanliga risker som förekommer i landet är förutsägbara och myndigheternas kapacitet att hantera eventuella krissituationer är god.

Anmäl alltid till den lokala polisen om ditt pass försvinner eller blir stulet.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och flygbiljetterna, och förvara dem skilt från originalet.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar på turistmål och i trängsel i Tallinn och andra städer. Håll noga reda på plånbok och handväska. Rör dig inte ensam om du är kraftigt berusad.

Kreditkortsbedrägerier har blivit vanligare i Tallinn. Var uppmärksam när du betalar med bank- eller kreditkort, särskilt på barer och nattklubbar.

Använd endast officiella taxibolag. Om du åker riksha-taxi lönar det sig att komma överens om priset på förhand.

Parkera bilen på övervakade parkeringsplatser och lämna inga saker synliga inne i bilen. Ett rattlås (s.k. rattkrycka) skyddar mot bilstöld om det inte finns andra stöldskydd i bilen.

Om du råkar ut för ett brott ska du alltid göra en anmälan hos den lokala polisstationen och be om att få en kopia av anmälan eller ärendets diarienummer. I Tallinn är det möjligt att få en finsk tolk till hjälp. Reservera gott om tid när du ska lämna in anmälan.

Anmäl också till polisen om ditt pass blir stulet eller försvinner. Färjorna godkänner i allmänhet en polisanmälan om passet eller identitetskortet saknas.

Det allmänna nödnumret är 112.

Journumret till polisen i centrala Tallinn är +372 612 5410 (dygnet runt), adress Kolde pst 65. Kontaktuppgifter till andra polisstationer: http://www.politsei.ee/

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I och med att antalet bilar och unga chaufförer ökat har beteendet i trafiken blivit väldigt vårdslöst. Se upp för fordon som kör mot rött ljus när du rör dig till fots i städerna. Var försiktig också på övergångsställen.

Kör inte påverkad av alkohol eller mediciner.

Vägnätet motsvarar inte finländsk nivå och särskilt i Tallinn kan vägarna vara i dåligt skick. Utanför städerna är vägarna ofta i bra skick, men en del mindre vägar kan vara belagda med grus eller sand.

Om man reser från Finland till Estland med motorfordon måste man ha med sig registerutdraget i original.

Hälsoläget

Det är nödvändigt att ha en reseförsäkring. Det är dyrt att ordna hemtransport av en allvarligt sjuk eller avliden person utan en heltäckande försäkring.

Det förekommer mycket hiv i Estland. Bland den vuxna befolkningen och särskilt bland kvinnor har antalet hiv-fall ökat.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Tallinn

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 21.11.2017


© Finlands ambassaden, Tallinn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter