Otse sisuni
Soome välisministeerium

Taotlusvoor Soome saatkonna kultuuri- ja maakuvanditöö toetustele on alanud - Soome suursaatkond, Tallinn : Aktuaalset

SOOME SUURSAATKOND, Tallinn

Kohtu 4
15180 Tallinn, Estonia
Tel. +372-6103 200
E-post: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normaalne fontSuurem font
 
Uudised, 1.02.2017

Taotlusvoor Soome saatkonna kultuuri- ja maakuvanditöö toetustele on alanud

Soome suursaatkond on avanud taotlusvooru kultuuri- ja maakuvanditöö projektidele aastaks 2017. Saatkond annab kultuuri- ja maakuvanditöötoetust Eestis soome kultuuri ja nähtusi tutvustavaks tegevuseks. Erilise rõhuasetuse all on Soome100 juubeliaastaga seotud projektid. Toetust võivad taotleda nii eestlaste kui soomlaste poolt esindatud isikud ja organisatsioonid.

Taotlused esitatakse elektroonilise ankeedi vormis. Taotluse lisas soovitakse saada informatsiooni taotleja ja tema varasemate projektide kohta.

Emoji lost hopes

Taotluste esitamise tähtaeg on 28.2.2017!
 

ÜLDISED PÕHIMÕTTED TOETUSE SAAMISEKS

1. Taotlejal tuleb näidata, kuidas üritus või projekt edendab Soome maakuvanditööd.
2. Taotlejalt eeldatakse omafinantseeringu olemasolu või muud aktiivset panust toetuse sihiks oleva tegevuse teostamisel. 
3. Taotlus tuleb esitada hiljemalt tähtajaks, hilinenud või puudulikke taotlusi ei käsitleta.   
4. Toetust ei anta tagantjärele taotletud, juba toimunud üritusteks, projektideks ja kuludeks.  
5. Toetused on seotud jooksva aastaga, ehk toetus tuleb ära kasutada eraldise tegemise aasta jooksul.  
6. Toetust tuleb kasutada vaid sellel eesmärgil, milleks see on taotletud ja eraldatud. Sihtotstarbe muutudes tuleb kontakteeruda toetuse andjaga.  
7. Toetuse andja võib juba eraldatud toetusraha tagasi nõuda juhul, kui toetuse saaja ei järgi käesolevaid juhiseid. 
8. Toetuse andja otsustab, millisest eelarvelisest eraldisest toetust antakse.


TOETUSETAOTLUS
Taotlus esitatakse elektroonilises vormis.
Taotlus tuleb saata aadressil pressi.tal@formin.fi märgusõnaga Kultuuritoetustaotlus/Kulttuuritukihakemus. Taotlusvooru tulemustest teatakse taotlejatele e-kirja teel.

Positiivse otsuse saanud taotleja sõlmib suursaatkonnaga toetuslepingu, milles on määratud toetuse saaja kohustused. Taotleja kohustub lepingust kinni pidama. Toetuse saaja kohustub projekti kulgemisest aru andma, ära mainima saatkonna kui koostööpartneri ja kasutama saatkonna logo üritust või projekti reklaamides ning võimaldama saatkonnal ligipääsu antud ürituse või projekti infomaterjalidele nende omapoolseks kasutamiseks.

Otsusest toetuse saamise kohta teatatakse taotlejale. Eraldis makstakse välja, kui selle saaja on toimetanud arve koos kviitungitega ja aruande toetuse kasutamisest saatkonda.

Lisainfo:

Hannele Valkeeniemi, pressinõunik, hannele.valkeeniemi@formin.fi, 372 511 8548
 

Prindi lehekülg

Värskendatud 1.02.2017


© Soome suursaatkond, Tallinn | Kontaktandmed