Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

OECD slutför översyn av Finlands utvecklingssamarbete - Finlands ambassad, Tallinn : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Tallinn

Embassy of Finland
Kohtu 4, 15180 Tallinn, Estonia
Tel. +372-6103 200
E-post: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 25.10.2017 | Utrikesministeriet

OECD slutför översyn av Finlands utvecklingssamarbete

Pressmeddelande 185/2017
25.10.2017

Biståndskommittén underställd Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utför en översyn av Finlands utvecklingssamarbete. Bedömningen, som offentliggörs i december, berömmer Finland för det snabba och flexibla humanitära biståndet. OECD uppmanar Finland att fastställa en tidsplan för hur anslagen för utvecklingssamarbete ska höjas till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten.

OECD:s biståndskommitté (Development Assistance Committee, DAC) har arbetat med översynen av Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete i ungefär ett år. Bedömningsprocessen avslutas med ett granskningsmöte i Paris den 25 oktober. Då får Finland kommentera granskarnas iakttagelser och rekommendationer. Finlands delegation leds av utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Översynen tar fasta på hur Finlands utvecklingssamarbete förändrats över de senaste åren och hur Finland reagerat på OECD:s tidigare rekommendationer.

Finland får beröm för sitt snabba och flexibla humanitära bistånd. Finland får också erkännande för hur man lyckats koncentrera sitt bistånd till utvalda partnerländer och teman. Utvecklingssamarbetets effektivitet förbättras av att man koncentrerar sig på områden där Finland har egen expertis. Sådana områden är till exempel kvinnors och flickors rättigheter och ställningen för personer med funktionsnedsättning.

Under granskningsmötet presenterar Finland resultaten av sitt arbete för personer med funktionsnedsättning för biståndskommitténs medlemsländer.

”Finland har arbetat långsiktigt för en bättre ställning för personer med funktionsnedsättning sedan 1980-talet. Vårt samarbete med områdets egna organisationer är rentav internationellt unikt”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

OECD:s översyn erbjuder medlemsländerna en möjlighet att lära sig av varandras bästa praxis. Översynen utförs som så kallad kollegial granskning och karaktäriseras av konstruktiv kritik: det land som står i tur att granskas uppmuntras till att förbättra sitt utvecklingssamarbete.

Finland uppmanas att fastställa en tidsplan för hur anslagen för utvecklingssamarbete ska höjas till den nivå man förbundit sig till, det vill säga 0,7 procent av bruttonationalinkomsten.

Översynen fördjupar sig också i ett annat prioriterat område i Finlands utvecklingspolitik, nämligen att utveckla utvecklingsländernas ekonomier genom samarbete med den privata sektorn. Utvärderingen efterlyser tydligare riktlinjer för samarbetet med den privata sektorn. OECD vill också att Finland ser till att den privata sektorns roll inte avleder uppmärksamheten från målet att minska fattigdomen.

”Att avskaffa den extrema fattigdomen och minska all fattigdom och ojämlikhet är huvudmålen med vår utvecklingspolitik. De kan emellertid inte nås utan att utvecklingsländerna lyckas utveckla sina ekonomier och skapa arbetsställen. Det är idén med Finlands samarbete med den privata sektorn. Också utvecklingsländernas kompetens och kunnande när det gäller klimatförändringen är viktig”, svarar minister Mykkänen.

OECD:s biståndskommitté utför en utvärdering av utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet i alla sina medlemsländer med ca fem års mellanrum. Finland granskas av Spanien och Italien, och Israel är observatör. Hela översynen offentliggörs i Helsingfors den 8 december.

Ytterligare information: Satu Santala, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn 040 752 1770, och Pasi Rajala, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 0400 464 393

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

pdfRekommendationer av OECD:s biståndskommitté till Finland 2017

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 30.10.2017


© Finlands ambassaden, Tallinn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter