Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Haku lähetystön kulttuuri- ja maakuvatyötuille on alkanut - Suomen suurlähetystö, Tallinna : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tallinna

Embassy of Finland
Kohtu 4, 15180 Tallinn, Estonia
Puh. +372-6103 200
S-posti: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 4.2.2018

Haku lähetystön kulttuuri- ja maakuvatyötuille on alkanut

Suomen Tallinnan lähetystö on avannut haun kulttuuri- ja maakuvatyöprojekteille vuodelle 2018. Lähetystö myöntää pienimuotoista kulttuuri- ja maakuvatyötukea suomalaista kulttuuria ja ilmiöitä esittelevään toimintaan Virossa.  Lähetystö tukee ensisijaisesti ei-kaupallisia tapahtumia. Tukea voivat hakea sekä suomalaiset että virolaiset toimijat. Hakuaikaa on 17.2.2018 asti.

Suomi-emoji

Matkatukea TelepART-ohjelman kautta

Musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen sekä muilla esitystaiteen aloilla on mahdollista hakea TelepART-tukea kansainvälisiin esiintymistilaisuuksiin, mukaan lukien Viroon. Matalan kynnyksen nopeaa pienoistukea voivat hakea esiintyvät taiteilijat, taiteilijoita edustavat tahot ja tapahtumajärjestäjät TelepART-maissa ja Suomessa.

TelepART-ohjelman kautta voi hakea matkatukea Suomen, Belgian, Alankomaiden, Luxemburgin, Ison-Britannian ja Irlannin lisäksi Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin, Unkariin, Slovakiaan, Sloveniaan, Romaniaan, Kroatiaan, Viroon, Latviaan ja Liettuaan kohdistuviin esiintymismatkoihin.

Lue lisää ohjelmasta : TelepART-verkkosivusto

Lisätietoja Virossa antaa:

Main Bergström
ohjelmakoordinaattori, Suomen Viron-instituutti
telepart@finst.ee

Lähetystön maakuvatuen hakeminen 

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi toivotaan selvitystä toimijasta sekä hänen aiemmista projekteistaan. Hakuaika päättyy 17.2.2018!
 

YLEISET AVUSTUSPERIAATTEET

1. Hakijan täytyy osoittaa, miten tapahtuma tai projekti edistää Suomen maakuvatyötä.
2. Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.
3. Hakemus on toimitettava määräaikaan mennessä, myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
4. Avustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
5. Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
6. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään.
7. Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.
8. Avustuksen myöntäjä päättää, mistä määrärahasta avustus myönnetään.

AVUSTUSHAKEMUS
Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella.
Hakemus toimitetaan osoitteeseen pressi.tal@formin.fi. Aihekenttään pyydetään lisäämään otsikoksi Kulttuuritukihakemus. Tuen saajille ilmoitetaan päätöksestä sähköisesti.


Myönteisen päätöksen jälkeen hakijan täytyy solmia lähetystön kanssa avustussopimus, joka määrittelee avustuksen saajan velvoitteet. Hakija sitoutuu noudattamaan sopimusta. Avustuksen saaja sitoutuu raportoimaan projektin etenemisestä, mainitsemaan lähetystön yhteistyötahona ja käyttämään lähetystön logoa mainonnassaan sekä toimittamaan tiedotusmateriaalin kyseisestä tapahtumasta tai projektista lähetystön edelleen käytettäväksi.

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille. Myönnetty kohdeavustus maksetaan, kun avustuksen saaja on toimittanut laskun ja selvityksen tuen käytöstä kuitteineen.


Lisätiedot:

Hannele Valkeeniemi, lehdistöneuvos, hannele.valkeeniemi@formin.fi, +372 511 8548

Tulosta

Päivitetty 4.2.2018


© Suomen suurlähetystö, Tallinna | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot