Otse sisuni
Soome välisministeerium

Kirsti Narinen: #Yhdessä#Üheskoos vastu uuele aastasajale - Soome suursaatkond, Tallinn : Aktuaalset

SOOME SUURSAATKOND, Tallinn

Kohtu 4
15180 Tallinn, Estonia
Tel. +372-6103 200
E-post: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normaalne fontSuurem font
 
Uudised, 21.09.2018

#Yhdessä#Üheskoos vastu uuele aastasajale

Soome100 on nüüd pöördunud Eesti 100 juubeliaastaks. Palju on meenutatud ajalugu, jutustatud lugusid iseseisvusest, arutatud mida on saja aasta sisse mahtunud ja miks. On kogutud asju, tegusid ja mõtteid, kõiki 100 tükki. Eelkõige on märgatud, kui palju tööd on nõudnud nii iseseisvus kui ka ühiskonna ehitamine - ja üleval pidamine. Tööd nõuab see ka edaspidi. Soomlased on tihtipeale liiga tagasihoidlikud enda väärtustamises. Nüüd meil on põhjust uhked olla iseenda ja meile osaks saanud rahvusvahelise tähelepanule üle.

Kirsti Narinen, pilt Sven Tupits
Suursaadik Kirsti Narinen saatkonna rõdul. Foto: Sven Tupits.

Soome ja Eesti vahel on ühendus olnud alati inimeste kaudu. Nii kaua, kui inimesi on Soome lahe kallastel elanud. Iga institutsiooni taga on ka inimesed. Majanduslik, kultuuriline ja sotsiaalne läbikäimine on ainult kasvanud, kui transpordiühendused on paranenud. Tunnel on tugevalt esil, aga Helsingi-Tallinna kaksikpealinn on mõistena olemas ka laevaühenduste ajastul. Kui 1956.aastal käis Eestis 212 välismaalast, siis nüüd räägitakse miljonitest. Helsingist on saanud maailma kõige vilkam reisisadam. See ongi Talsingi tuum. Sellest saavad kasu kõik. EL ühendab ja loob aluse vabale liikumisele, mida on hea meeles pidada ajal, kui EL kiitmine ei ole sugugi populaarne.

Eestis tähistati meie juubelit nagu oma sünnipäeva. Soome pidu sai mõõtmed, mis üllatas meid kõiki, nii soomlasi kui ka eestlasi endid. Eesti ringhäälingu ERR-i toimetused ise otsustasid levitada tähistamise igasse toimetusse. Kõik meediad tegid sama. Rotermanni kvartalisse kavandatav mälestusmärk tavalisele soomlasele sai alguse kodanikualgatuse korras. Kodanike initsiatiivil läks liikvele ka Soome-Eesti kultuurifond, mis sai juubeliaasta auks tähelepanuväärse riikliku algkapitali annetuse. Rahvas ja kodanikud on hoidnud suhet ka siis, kui see on olnud riiklikul tasandil raske. Või võimatu, kui teist riiki ei olnud.

Eesti Soome pidustuste keskmes on tänulikkus Soomele. Selle taustal on Eesti tugevnenud ühiskond ja samuti õnnestunud EL eesistumise poolt tugevnenud enesehinnang. Võidakse vaadata oma minevikku uhkena ja näha seal kasvu teed nüüdisaegseks digiühiskonnaks, mis on majanduslikult ja poliitiliselt stabiilne ja turvaline. Siis võidakse ausalt näha ka neid tegureid, mis on seda kasvu toetanud. Soomlased aitasid, sest soovisid aidata, aga aitasid ka seepärast, et kasv ja areng olid Soome huvides. Samuti on Soome huvi näha piirkonna turvalisus tervikuna. Turvaline ja kaitstud Eesti on osa Soome laiapõhise turvalisuse mõistest.

Ka Soome võib olla Eestile tänulik. Paljud asjad jääksid Soomes tegemata, kui ei oleks eestlaste käsi ja oskusi neid tegemas. Eesti on Soomele tähelepanuväärne turg ja meeldiv puhkuse veetmise koht. Tulevikus oleme üha enam siiski teineteist täiendavad ja teineteist innustavad partnerid. FinEst sõbrad on kokku siis vähemalt 200. #Yhdessä#Üheskoos oleme rohkem.

Eesti100 on Eestile eriline aasta. Iseseisvus on Eestile veelgi tähtsam kui Soomele, kuna see oli kaua aega vaid kauge unistus. Tähistagem sedagi #Yhdessä#Üheskoos ja pidagem 24.2 meeles oma eesti kolleege, sõpru, tuttavaid ja sugulasi kirja, kaardi, telefonikõne ja muude sõnumitega. Oli nii hea meel, kui eestlased 6.12. nii tegid.

Tallinnas 01.02.2018

Kirsti Narinen
suursaadik

Prindi lehekülg

Värskendatud 21.09.2018


© Soome suursaatkond, Tallinn | Kontaktandmed