Otse sisuni
Soome välisministeerium

Taotlusvoor Soome saatkonna kultuuri- ja maakuvanditöö toetustele on alanud - Soome suursaatkond, Tallinn : Aktuaalset

SOOME SUURSAATKOND, Tallinn

Kohtu 4
15180 Tallinn, Estonia
Tel. +372-6103 200
E-post: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normaalne fontSuurem font
 
Uudised, 1.02.2019

Taotlusvoor Soome saatkonna kultuuri- ja maakuvanditöö toetustele on alanud

Soome suursaatkond on avanud taotlusvooru kultuuri- ja maakuvanditöö projektidele aastaks 2019. Saatkond annab väiksemahulist kultuuri- ja maakuvanditöötoetust Eestis soome kultuuri ja nähtusi tutvustavaks tegevuseks. Toetust antakse esmajärgus mittetulunduslike ürituste jaoks. Toetust võivad taotleda nii eestlaste kui soomlaste poolt esindatud isikud ja organisatsioonid. Toetust saab taotleda kuni 17.02.2019.

Emoji-torilla tavataan

Lisavõimalusena saab taotleda toetust väiksemahuliste reisikulutuste jaoks Soome Instituudilt ning laiaulatuslikele kunsti ja kultuuri ühishangetele Eesti-Soome Kultuurifondilt. Juhul kui taotlete suursaatkonnalt toetust maakuvandi edendamiseks, tuleb teada anda, et kas toetust on juba taotletud ja/või saadud mujalt.

Saatkonna maakuvanditoetuse taotlemine

Taotlused esitatakse elektroonilise ankeedi vormis. Lisaks ankeedis esitatud taotlusele soovitakse saada informatsiooni taotleja ja tema varasemate projektide kohta. Toetust saab taotleda kuni 17.02.2019!

ÜLDISED PÕHIMÕTTED SAATKONNA TOETUSE SAAMISEKS

1. Taotlejal tuleb näidata, kuidas üritus või projekt edendab Soome maakuvanditööd.
2. Taotlejalt eeldatakse omafinantseeringu olemasolu või muud aktiivset panust toetuse sihiks oleva tegevuse teostamisel. 
3. Taotlus tuleb esitada hiljemalt tähtajaks, hilinenud või puudulikke taotlusi ei käsitleta.   
4. Toetust ei anta tagantjärele taotletud, juba toimunud üritusteks, projektideks ja kuludeks.  
5. Toetused on seotud jooksva aastaga, ehk toetus tuleb ära kasutada eraldise tegemise aasta jooksul.  
6. Toetust tuleb kasutada vaid sellel eesmärgil, milleks see on taotletud ja eraldatud. Sihtotstarbe muutudes tuleb kontakteeruda toetuse andjaga.  
7. Toetuse andja võib juba eraldatud toetusraha tagasi nõuda juhul, kui toetuse saaja ei järgi käesolevaid juhiseid. 
8. Toetuse andja otsustab, millisest eelarvelisest eraldisest toetust antakse.

TOETUSETAOTLUS
Taotlus esitatakse elektroonilises vormis.
Taotlus tuleb saata aadressil pressi.tal@formin.fi märgusõnaga Kultuuritoetus. Taotlusvooru tulemustest teatakse taotlejatele e-kirja teel.

Positiivse otsuse saanud taotleja sõlmib suursaatkonnaga toetuslepingu, milles on määratud toetuse saaja kohustused. Taotleja kohustub lepingust kinni pidama. Toetuse saaja kohustub projekti kulgemisest aru andma, ära mainima saatkonna kui koostööpartneri ja kasutama saatkonna logo üritust või projekti reklaamides ning võimaldama saatkonnal ligipääsu antud ürituse või projekti infomaterjalidele nende omapoolseks kasutamiseks.

Otsusest toetuse saamise kohta teatatakse taotlejale. Eraldis makstakse välja, kui selle saaja on toimetanud arve koos kviitungitega ja aruande toetuse kasutamisest saatkonda.

Lisainfo:

Hannele Valkeeniemi, pressinõunik, hannele.valkeeniemi@formin.fi, 372 511 8548

telepart

Reisi- ja majutuskulude katmine Soome Instituudi TelepART-programmi kaudu

Lisaks saatkonna maakuvanditoele, saab toetust taotleda Soome Instituudi TelepART-programmi kaudu. TelepART-i kaudu saavad taotleda toetust reisi- ja majutuskulude katmiseks esinejad erinevatelt etenduskunstialadelt: muusika, teater, tants, kaasaegne tsirkus ja performance-kunst. Teretulnud on ka taotlused TelepARTiga liitunud riikide organisatsioonidelt ja ürituste korraldajatelt, kes soovivad kutsuda esinema huvitavaid esinejaid Soomest.

Taotlused vaatab läbi vastava piirkonna Soome instituut, Eestis on selleks Soome Instituut. Taotlusprotsess on lihtne ja kiire. Tähtaegu ei ole, taotlusvoor on avatud kogu aeg ning otsused tulevad kiiresti – vaid kahe nädalaga! Programmi eesmärk on pakkuda kunstnikele hõlpsat võimalust reageerida uutele esinemispakkumistele. Toetuse saamise eeldusteks on korraldaja ja esineja vaheline kokkulepe, projekti kõrge kunstiline tase ning programmi reeglitega kooskõlas makstav esinemistasu.

Esita oma taotlus siin: applytelepart.com  

Baltimaade TelepART projekte koordineerib Soome Instituut.

Lisainfot annab Eestis:
Theo Levlin
Praktikant, Soome Instituut
telepart@finst.ee

SVK

Kunsti ja kultuuri ühishankeid toetab Eesti-Soome Kultuurifond

Suuremahuliste kunsti ja kultuuri ühishangete jaoks alustas aastal 2017 tegevust Eesti-Soome Kultuurifond. 2019. aasta taotluste esitamise periood on alanud ja see lõppeb 28.02.2019. Taotlused peavad olema laekunud määratud perioodi lõpuks.

Fondi eesmärk on edendada Soome ja Eesti vahelist kultuuri- ja kunstivaldkondade koostööd, mõlemapoolset keeleoskust ning kultuuriga seonduvat majandustegevust. Toetusi võidakse eraldada eraisikule, töörühmale või ühendusele, mis edendab Soome ja Eesti vahelist kultuurikoostööd. Hanke mõju peab ulatuma Soome ja Eesti piiridest väljapoole.

Vabas vormis taotlused saata kuni 28.02.2019 meilile:  hakemukset@suvi-saatio.fi.
Otsus toetuse saaja kohta tehakse märtsis 2019.

Lisainfo:
Jaana Vasama, jaana.vasama@suvi-saatio.fi
http://suvi-saatio.fi

Prindi lehekülg

Värskendatud 18.02.2019


© Soome suursaatkond, Tallinn | Kontaktandmed