Otse sisuni
Soome välisministeerium

Suursaatkond teie teenistuses - Soome suursaatkond, Tallinn : Suursaatkond

SOOME SUURSAATKOND, Tallinn

Kohtu 4
15180 Tallinn, Estonia
Tel. +372-6103 200
E-post: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normaalne fontSuurem font
 

Suursaatkond teie teenistuses

Suursaadik Aleksi HärkönenSuursaadik Aleksi Härkönen.

Soomlased ja eestlased on naabrid ning sugulasrahvad. Meid ühendavad geograafiline asend, keelesugulus, kultuur ning tihti ka perekondlikud sidemed.

Meie rahvaste areng on olnud vägagi samalaadne. Läbikäimine üle Soome lahe on olnud elav juba sajandeid. Rahvusliku aate esiletõus ja meie riikide iseseisvumine toimusid pea üheaegselt.

Teise maailmasõja käigus tõmmati Euroopas vägivaldselt uued riigipiirid. Eriti Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel paiknenud maad nagu Soome ja Eesti sattusid rõhumise ja rünnakute alla. Meie rahvaste teed lahknesid teineteisest pooleks sajandiks.

Kaks aastakümmet tagasi taastas Eesti oma iseseisvuse, kui Nõukogude Liidu lagunemine selleks võimaluse andis. Julge ja sihikindel tegutsemine sai pärjatud. Soome ja Eesti kodanikuühiskondade vastastikune mõju oli tugevnenud juba 1980. aastatest alates. Kultuurialane koostöö elavnes erakordselt kiiresti ja rajas teed muule suhtlusele. Ametlikud suhted kahe riigi vahel taastati augustis 1991.

Pärast Eesti Euroopa Liiduga liitumist 2004. aastal on meie maade vaheline koostöö saanud endisest veelgi hoogu juurde, olles nüüd tihedam kui kunagi varem. Majanduslik lõimumine süveneb, tööl ja õppimas käiakse ikka Soome lahe teisel pool. Turism kasvab ja muutub mitmekülgsemaks. Piiri ületamine on Schengeni süsteemis veelgi lihtsustunud. 2011. aasta algusest liitub Eesti euroalaga ja saab seeläbi Soomele esimeseks naaberriigiks, kus kasutusel on ühine valuuta. Võib arvata, kui suur tähendus sel uuendusel on meie koostööle.

Soomlased on innuga elanud kaasa Eesti kiirele arengule modernseks, demokraatlikuks ja majanduslikult jõukamaks maaks. Täna ehitavad soomlased ja eestlased üheskoos EL teiste riikidega paremat Euroopat. Samas hoiame aus oma rahvuslikke traditsioone ja eripära, mis muudavad meie maad teineteisele nii lähedasteks.

Soome suursaatkond Tallinnas on valmis andma oma panuse Soome ja Eesti vaheliste suhete arendamisse vastastikuse austuse ja üksteiselt õppimise vaimus.

17.09.2010
Suursaadik Aleksi Härkönen

 

Prindi lehekülg

Käesolev dokument

Värskendatud 21.09.2010


© Soome suursaatkond, Tallinn | Kontaktandmed