Otse sisuni
Soome välisministeerium

Suursaatkond teie teenistuses - Soome suursaatkond, Tallinn : Suursaatkond

SOOME SUURSAATKOND, Tallinn

Kohtu 4
15180 Tallinn, Estonia
Tel. +372-6103 200
E-post: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normaalne fontSuurem font
 

Suursaatkond teie teenistuses

Kirsti Narinen, foto: Sven Tupits

Suursaadik Kirsti Narinen.

Suursaadikuks määramine on alati suur au. Tallinnas pakub suursaadiku töö eriti suure väljakutse, kuna tööülesannete skaala on lai. Vastastikune huvi  Soome lahe mõlemal kaldal on suur ja suhtlemine igapäevaselt tihe – täpselt nii, nagu lähedastel naabritel peabki olema. Võtan oma tööd siiski rahulikult, sest töökaaslased suursaatkonnas on vilunud ja minu sõprus Eestiga on sügav.

Käisin esimest korda Tallinnas tööreisil 1986. aasta talvel. Tallinn oli kaunis ja juba tollal soomlasele lähedane. Kord oli mul võimalus Soome lahe kohal lennates näha lendurikabiinist mõlemaid kaldaid üheaegselt. See tõendas, kui ebaloomulikult on meid lahutatud.

Mul oli võimalus jälgida Baltimaade vabanemist lähedalt, kuna töötasin siis Leningradi peakonsulaadis. Oli vaimustav näha, kuidas vabadus, õiglus ja demokraatia pääsesid võidule. Aastal 1993 alustasin tööga Tallinna suursaatkonnas asejuhina.

Eesti on paari viimase aastakümne jooksul tohutult muutunud. Euroopa Liit ja euro liitsid meid varasematele  omavahelistele suhetele lisaks veelgi tugevamini kokku. Soome ja Eesti  poliitiline juhtkond kohtub omavahel tihedamini, kui Soome juhid ühegi teise riigi juhtidega. Inimesed liiguvad, äri edeneb ja investeeringuid tehakse üle mere kummassegi suunda. Riikidevahelisi suhteid võib mõõta nimelt just selliste näitajate abil, millest isiklikult pean olulisemaks inimestevahelist  igapäevasuhtlust. Kümned tuhanded eestlased ja tuhanded soomlased elavad, õpivad või töötavad naaberriigis. Tänavu tehakse üle Soome lahe sõite juba üle kaheksa miljoni.

Majanduse üla- ja alamäed on meil samad, sotsiaalsed väljakutsed on ühised ja sestap peab ka meie tegevus olema ühine. Piiriülene ametkondlik koostöö laabub juba praegu hästi ja suursaatkond on kaasatud selle arendamisse ja toetamisse. Meie konsulaarosakond kannab hoolt kodanikele osutatavate teenuste eest, mille järele vajadus on püsiv.

Tahe teha koostööd ja teha koos on tugev. Soome ja Eesti on teineteisele parimad sõbrad, isegi kui me pole alati kõiges sama meelt. Sõpradevahelistes erimeelsustes on peidus arenemise dünaamika ja seepärast neid vajamegi.

On imeliselt hea olla jälle Tallinnas – nii kerge on koju naasta.


Tallinnas 2.10.2014

Kirsti Narinen
suursaadik

Prindi lehekülg

Käesolev dokument

Värskendatud 2.10.2014


© Soome suursaatkond, Tallinn | Kontaktandmed