Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Passi ja henkilökortti - Suomen suurlähetystö, Tallinna : Palvelut : Passi ja henkilökortti

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tallinna

Embassy of Finland
Kohtu 4, 15180 Tallinn, Estonia
Puh. +372-6103 200
S-posti: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Passi ja henkilökortti

Viroon matkustavalla Suomen kansalaisella tulee aina olla mukanaan virallinen matkustusasiakirja, jollaisia ovat passi ja poliisin tai Suomen edustuston Suomen kansalaiselle myöntämä kuvallinen henkilökortti. Ajokortti tai esim. kuvallinen Kela-kortti eivät ole hyväksyttäviä matkustusasiakirjoja! Myöskään Viron viranomaisten myöntämä henkilökortti ei ole Suomen kansalaisen matkustusasiakirja. Lisätietoa Suomen kansalaisen matkustusasiakirjoista löydät ulkoministeriön sivuilta.

Henkilökortti

Poliisin tai Suomen edustuston myöntämä henkilökortti on Suomen kansalaisen virallisesti hyväksytty matkustusasiakirja EU-maissa. Edustustot ovat voineet myöntää henkilökortteja 1.1.2017 alkaen. Henkilökortin hinta ulkomaanedustustoissa on 90 euroa ja toimitusaika noin viikko.

Henkilökorttihakemukseen tarvitaan

  • Yksi paperinen passivalokuva, enintään 6 kuukautta vanha, ks poliisin valokuvaohje.
  • Edellinen henkilökortti tai passi tunnistamista varten.
  • Alle 18-vuotiaiden osalta huoltajien kirjallinen suostumus WordHuoltajien kirjallinen suostumus
  • 18–30-vuotiaalla miehellä todistus siitä, että asevelvollisuus ei estä passin myöntämistä, lisätiedot

Ajan henkilökortin tai passin hakemiseen voi varata konsulaatista sähköpostitse konsulaatti.tal@formin.fi tai puhelimitse, +372 610 3200.

Passi

Passi on Suomen kansalaiselle myönnettävä matkustusasiakirja. Voit matkustaa vain voimassa olevalla passilla, jossa henkilötiedot ovat ajan tasalla. Rikkinäisellä tai turmeltuneella passilla ei kannata lähteä matkustamaan. Passi toimii myös todistuksena henkilöllisyydestä.

Passin hakeminen

Passihakemuksen voi jättää Suomessa asuinpaikasta riippumatta mille tahansa poliisilaitokselle tai mihin tahansa Suomen edustustoon ulkomailla. Passinmyöntöpisteitä ulkomailla ovat suurlähetystöt, pääkonsulinvirastot ja konsulaatit.

Kunniakonsulit eivät voi ottaa vastaan passihakemuksia.

Passihakemus on aina jätettävä henkilökohtaisesti. Passihakemus voidaan laittaa vireille vain, kun hakijan henkilötiedot täsmäävät Suomen väestötietojärjestelmän tietojen kanssa.

Huom! Varaathan ajan puhelimitse tai sähköpostitse kun tulet jättämään passihakemusta!

Passin sähköinen hakeminen ulkomailla

Tavallista passia voi hakea myös poliisin sähköisessä asiointipalvelussa ulkomailta käsin mikäli tietyt edellytykset täyttyvät. Sähköisessä asiointipalvelussa vireille pantua passihakemusta voi kuitenkin täydentää vain poliisin lupapalvelupisteessä, ei edustustossa.

Passihakemukseen tarvitaan

  • Yksi paperinen passivalokuva, enintään 6 kuukautta vanha, ks poliisin valokuvaohje.
  • Edellinen passi (vaikka se ei olisi enää voimassa) tai poliisin myöntämä henkilökortti tunnistamista varten.
  • Alle 18-vuotiaiden osalta huoltajien kirjallinen suostumus. WordHuoltajien kirjallinen suostumus
  • 18-30-vuotiaalta mieheltä: sotilaspassi, siviilipalvelustodistus tai kutsuntatodistus. (Jos näitä ei ole, maanpuolustusvelvollisuuden hoitaminen tarkistetaan viranomaisilta).

Toimitusaika

Tavallisen passin toimitusaika on yleensä noin 7-8 työpäivää, pikapassin 3-4 työpäivää. Matkailusesongin aikana passin saaminen voi kestää kauemmin.

Passin maksaminen ja noutaminen

Passin käsittelymaksu maksetaan hakemusta jätettäessä. Maksu tulee suorittaa maksukortilla.

Kun passi on valmis, hakija voi hakea sen joko henkilökohtaisesti, valtuuttaa valtakirjalla valitsemansa henkilön noutamaan passin puolestaan suurlähetystön konsuliosastolta tai se voidaan lähettää Virossa kirjattuna kirjeenä.

Alaikäisen passihakemus

Alaikäisellä lapsella täytyy olla oma passi. Lapsen tulee olla paikalla passihakemusta jätettäessä. Passi myönnetään huoltajien suostumuksella. Mikäli huoltaja ei ole paikalla, tulee suostumus antaa kirjallisena.

Ulkomailla syntyneelle Suomen kansalaiselle voidaan hakea passia vasta kun lapsen tiedot ovat Suomen väestötietojärjestelmässä ja lapsi on saanut henkilötunnuksen.

Asevelvollisen passihakemus

Asevelvollisen on passia hakiessaan esitettävä selvitys siitä, ettei passin myöntämiselle ole passilaissa mainittuja esteitä. Ellei selvitystä esitetä, edustusto pyytää sen Suomen viranomaisilta ennen passin myöntämispäätöksen tekemistä.

Kaksoispassi

Passin myöntäminen aiempaa passia peruuttamatta (ns. kaksoispassi).

Uusi henkilökohtainen passi voidaan antaa voimassaolevaa passia peruuttamatta, jos tähän katsotaan olevan erittäin painavat syyt. Kaksoispassia haettaessa hakemuksen liitteenä tulee olla alkuperäinen työnantajan todistus kaksoispassin tarpeellisuudesta tai muu luotettava kirjallinen selvitys passin tarpeesta. Edustustossa myönnettävästä kaksoispassista peritään normaali passimaksu.

Rikkoutunut passi

Jos passin rikkoutumisen syynä on todettavissa oleva valmistusvika, passin haltijalle voidaan myöntää uusi passi maksutta. Tällöin uuden passin tietojen tulee vastata rikki menneen passin tietoja, eli muutoksia ja lisäyksiä ei voi tehdä. Uusi passi on voimassa yhtä pitkään kuin alkuperäinenkin passi. 

Mikäli asiakas haluaa passin rikkoutumisesta aiheutuneita kuluja (viisumin siirrosta aiheutuvat kulut, valokuvat, matkakustannukset) korvattavaksi, hänelle annetaan täytettäväksi korvaushakemuslomake.

Passin kadotessa matkalla

Kadonneesta passista tulee tehdä välittömästi rikos- tai katoamisilmoitus Viron poliisille. Poliisilta saat mukaasi todistuksen menetetystä passista laiva-, lento ja vakuutusyhtiötä varten.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 3.5.2018


© Suomen suurlähetystö, Tallinna | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot