Otse sisuni
Soome välisministeerium

Hinnakiri - Soome suursaatkond, Tallinn : Teenused : Teenuste hinnad

SOOME SUURSAATKOND, Tallinn

Kohtu 4
15180 Tallinn, Estonia
Tel. +372-6103 200
E-post: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normaalne fontSuurem font
 

Hinnakiri

Hinnakiri alates 2.1.2019

Konsulaadi poolt pakutavate teenuste hinnad

Сборы за услугиAvaldus
paberilElektrooniline avaldus

Elamisluba (samuti au pair, praktikant)
Вид на жительство (также au pair, производственная практика)

Töötaja või ettevõtja elamisluba
Вид на жительство на основании работы или предпринимательской деятельности

Töötaja elamisluba (näiteks: spetsialist, teadlane, sportlane, treener, hooajaline töö 3-6 kuud)
Вид на жительство на основании работы (и также специалист, исследователь, спортсмен, тренер сезонная работа 3-6 месяцев

Elamisluba õppimiseks
Вид на жительство на основании учёбы

Elamisluba alaealisele (ka alaealine õpilane)
Вид на жительство для несовершеннолетних (также несовершеннолетний студент)

Tähelepanu! Elamisloa pikendust saab taotleda ainult Soomes, Immigratsiooniameti teeninduspunktides

Внимание! Заявление о продлении можно подать только в местное отделение Миграционной Службы в Финляндии.

470
 


600
 


550

360
 

250

420
 


400
 


350

300
 

220

Sissesõidukeelu annulleerimist puudutav avaldus
Ходатайство об аннулировании запрета на въезд в Финляндию

 100
 

Notaritehing
Нотариальные услуги

 30
 

Avalduse võib teha elektrooniliselt e-teeninduses.
Анкету на разрешение на пребывание рекомендуем заполнить в интернете: https://enterfinland.fi/eServices

Elamisloataotluse sissejätmisel võetakse käsitlusmaks. Käsitlusmaks ei tagastata, isegi siis, kui  luba mingil põhjusel ei anta või kui see antakse taotlusest teistsugusena.

Оплата за вид на жительство не возвращается, если по каким-либо причинам вид на жительство не даётся или даётся по-другому, чем указано в ходатайстве.

Võtame vastu ainult kaardimakseid.
Оплата производится только банковской карточкой.

Prindi lehekülg

Käesolev dokument

Värskendatud 10.01.2019


© Soome suursaatkond, Tallinn | Kontaktandmed