Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Muut asiat - Suomen suurlähetystö, Tallinna : Palvelut : Muut asiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tallinna

Embassy of Finland
Kohtu 4, 15180 Tallinn, Estonia
Puh. +372-6103 200
S-posti: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muut asiat

Autoilu ja liikenne

EU:n sisällä tunnustetaan toisessa EU-maassa myönnetty ajokortti. Suomalaista ajokorttia ei tarvitse vaihtaa virolaiseen.

Viroon autolla saapuvalla on oltava mukanaan:

  • voimassa oleva ajokortti,
  • alkuperäinen paperinen rekisteriote,
  • voimassa oleva vakuutus (vakuutuskäytäntö muuttui 1. toukokuuta 2004, mutta sen jälkeenkin on suositeltavaa ottaa mukaan omasta vakuutusyhtiöstä saatava Green Card eli vihreä kortti),
  • vuokra-auton kuljettajalla autovuokraamon myöntämä maastavientilupa,
  • laina-autolla liikkuvalla omistajan valtakirja, joka valtuuttaa viemään auton maasta ja
  • yrityksen autoa käyttävällä yrityksen valtakirja (yrityksen johtaja voi myös esittää kaupparekisteriotteen, jossa hänet mainitaan yrityksen johtajaksi).

Promilleraja

Virossa promilleraja on 0,2 mutta käytännössä liikenteessä on alkoholin suhteen nollatoleranssi. Virossa rattijuopumuksen raja on verestä mitattuna 0,2 mg/g tai uloshengitysilmasta mitattuna 0,10 mg/l. Promilleraja koskee myös pyöräilijöitä.

Talvirengaspakko

Talvirengaspakko on Virossa voimassa joulukuusta helmikuun loppuun, talvirenkailla voi kuitenkin säiden sitä edellyttäessä liikkua lokakuusta huhtikuun loppuun.

Nopeusrajoitukset

Nopeusrajoitus on taajamissa 50 km/h ja maanteillä 90 km/h. Älä aja ylinopeutta! Liikennepoliisi saattaa takavarikoida ajokorttisi ja rekisteriotteesi, minkä lisäksi joudut maksamaan tuntuvan sakon.

Pysäköintivirhemaksut

Tallinnassa pysäköinninvalvontaa harjoittaa useimmilla alueilla AS Ühisteenused. Parkkisakkoihin liittyen kannattaa olla heihin suoraan yhteydessä. Virhemaksun tiedot voi myös tarkistaa heidän kotisivujensa kautta. Tietojen tarkistamiseen tarvitaan sakon numero ja auton rekisterinumero.

AS ÜHISTEENUSED
www.parkimine.ee
parkimine@yhisteenused.ee

Turvallisuus

Virossa on turvavyöpakko eikä matkapuhelinta saa käyttää ajaessa. Maantiet ovat suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta maaseudulla on edelleen myös päällystämättömiä ja kuoppaisia teitä. Keväisin kaupungeissa, erityisesti Tallinnassa, voi asfalttiteihin ilmestyä pintavaurioita ja teräväreunaisia aukkoja, joihin ajaessa auto saattaa vaurioitua.

Viron liikennelaissa säädetyt määräykset auton pakollisista turvavarusteista koskevat Viroon rekisteröityjä ajoneuvoja sekä ulkomailla rekisteröityjä linja-autoja ja kuorma-autoja. Henkilöautoja koskevat rekisteröintimaan turvavarustemääräykset.

Huoltoasemaverkosto kattaa melko hyvin koko maan, ja asemilla myydään yleisesti myös maantiekarttoja, jollaista automatkailijan onkin suositeltavaa pitää mukanaan. Mikäli autossasi on GPS-navigaattori, tarkista ennen matkaa sen toiminta Virossa.

Autolla Venäjälle

Autolla Venäjälle matkustaville on olemassa rajaliikenteen GoSwift -ennakkovarauspalvelu.

Aseet

Ampuma-aseiden, ampumatarvikkeiden ja aseen osien siirtämiseen Euroopan unionin jäsenmaasta toiseen tarvitaan Euroopan ampuma-asepassi tai erillinen hallussapitoon oikeuttava lupa kunkin kauttakulkumaan viranomaisilta. Oikeus aseen hallussapitoon edellyttää lisäksi osallistumista metsästys- tai urheilutapahtumaan kohdevaltiossa. Aseen haltija on velvollinen esittämään luotettavan selvityksen (esimerkiksi kutsu) osallistumisestaan tapahtumaan. Jos aseen haltijalla ei ole kutsua metsästys- tai urheilutapahtumaan, hänen tulee olla yhteydessä Suomessa raja- ja tulliviranomaisiin tai Virossa poliisiin menettelytavan varmistamiseksi.

Virossa ja Suomessa laittomia aseita ovat mm. teleskooppipatukat, nyrkkiraudat ja sähkölamauttimet, joita saatetaan tarjota matkailijoille ostettavaksi erityisesti Tallinnan satamien lähistöillä. Tällaisen aseen hallussapidosta voidaan ulkomaalaiselle tavallisen rangaistuksen lisäksi asettaa jopa viiden vuoden maahantulokielto Viroon.

Asevelvollisuus

Jos olet miespuolinen Suomen kansalainen ja asut ulkomailla, olet kutsunnanalainen sinä vuonna kun täytät 18 vuotta.

Avioero

Avioerosta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jos olet Suomen kansalainen ja eroat ulkomailla, sinun on ilmoitettava siitä Suomen väestötietojärjestelmään.

Lähtökohtaisesti kaikki vieraassa valtiossa annetut avioeropäätökset tunnustetaan Suomessa ilman eri vahvistusta. Tarvittaessa Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa, tunnustetaanko vieraassa valtiossa annettu avioeropäätös Suomessa.

Avioerot, jotka on myönnetty EU:n alueella 1.3.2001 alkaen, ovat sellaisinaan Suomessa päteviä, jos niihin on lisätty EU:n säännösten mukainen todistus. Todistuksen saa avioeropäätöksen antaneelta viranomaiselta, eikä sitä tarvitse käännättää.

Avioeropäätökset voi jättää edustustojen kautta Suomeen toimitettavaksi tai lähettää itse Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön (PL 26, 68601 Pietarsaari) tai viimeisen kotikunnan maistraattiin.

Avioliitto

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.

Virossa tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen, joka ei asu pysyvästi Virossa, tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Todistuksen saa sen paikkakunnan maistraatista tai seurakunnasta, missä jossa henkilö oli viimeksi Suomessa kirjoilla.

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä ko. valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti. Suomen kansalaisen tulee ilmoittaa Suomen väestörekisterille ulkomailla solmitusta avioliitosta, mikäli hän haluaa avioliiton tulevan rekisteröidyksi myös Suomessa.

Virossa siviilivihkiminen on yleisin avioliiton solmimismuoto. Osalla papeista on vihkimisoikeus. Siviilivihkimisenä solmitulle avioliitolle voidaan myös antaa kirkollinen siunaus.

Lisätietoa avioliiton solmimisesta ulkomailla:

Eläinten maahantuonti ja maastavienti

Sekä Viroon että Suomeen tuotavien koirien, kissojen ja frettien on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla. Lisäksi eläimen mukana on oltava lemmikkieläintodistus, ns. lemmikkieläinpassi, jossa on eläimen tunnistusta koskevat tiedot sekä eläinlääkärin merkintä voimassa olevasta raivotautirokotuksesta ja mahdollisesta ekinokokkilääkityksestä. Lemmikkieläinpassia käytetään EU-maissa.

Kaikkiin jäsenmaihin kuljetettavien koirien, kissojen sekä frettien täytyy kuitenkin olla rokotettuja raivotautia vastaan vähintään 21 päivää ennen tuontia.

Suomeen tuotavat koirat on lääkittävä Echinococcus multilocularis – tartunnan ehkäisemiseksi enintään viittä, mutta vähintään yhtä päivää ennen maahantuloa. Usein matkustavat koirat, joilla on lemmikkieläinpassi, voidaan myös lääkitä säännöllisesti enintään 28 päivän välein. Viroon tuotavilta koirilta ei ekinokokkilääkitystä vaadita.

Eläke

Eläkeasioissa ulkomailla asuvien suomalaisten tulee kääntyä suoraan Kansaneläkelaitos Kelan ulkomaan yksikön puoleen.

Ulkomailla asuvien suomalaisten eläkkeitä verotetaan vuodesta 2006 alkaen samalla tavalla kuin Suomessa asuvien eläkkeitä. Lisätietoa asiasta Verohallinnon kotisivuilta.

Kriisitilanteeseen varautuminen

Suurlähetystö on laatinut Virossa pysyvästi ja tilapäisesti asuvien suomalaisten varalle valmiussuunnitelman. Valmiussuunnitelma on osa Suomen suurlähetystöjen vastuualeuillaan suorittamaan kriisitilanteisiin varautumista, joka perustuu ulkoministeriön yleiseen ohjeistukseen. Valmiussuunnitelma on laadittu Virossa mahdollisesti syntyviä poikkeustilanteita varten, joissa saattaa olla vaarassa Suomen kansalaisia tai Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia.

Käännöspalvelut

Edustusto ei tarjoa käännöspalveluja. Käännöspalvelujen tilaamiseksi tulee kääntyä käännöstoimiston puoleen.

Viralliset kääntäjät:

Löytötavarat

Edustustolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimia löytötavara-asioissa eikä löytötavaroita toimiteta Suomeen. Kadotetut passit, henkilökortit ja ajokortit - eli viralliset asiakirjat - toimitetaan kuitenkin omistajan asuinpaikkakunnan poliisiviranomaiselle. Voit halutessasi jättää yhteystietosi edustustolle siltä varalta, että kadonnutta omaisuuttasi toimitetaan edustustoon.

Muutto Suomeen

Työministeriö on julkaissut Työhön Suomeen -oppaan (1998), jonka eri kieliversiot löytyvät pdf-tiedostoina TE-palvelujen internetsivuilta.

Suomeen muuttava ulkomaalainen löytää hyödyllistä tietoa myös Maahanmuuttajan infopankista, joka kertoo muun muassa asumisesta, työelämästä ja opiskelusta sekä viroksi että venäjäksi.

Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen koskevaa tietoa antaa Suomen tullilaitos.

Muutto Viroon

EU-kansalaisen oleskeluoikeus ja asuminen tulee rekisteröidä kolmen kuukauden kuluessa Viroon muutosta. Rekisteröintiä haetaan Virossa kaupungin hallitukselta tai siviilirekisteritoimistolta (perekonnaseisuamet). Tallinnan asukkaat rekisteröivät oleskelunsa oman kaupunginosan hallituksessa.

Oleskeluoikeuden rekisteröinnin jälkeen tulee virolaista ID-korttia hakea erikseen Viron poliisilta.

Viroon muutosta tulee tehdä osoitteenmuutos myös Suomeen.

Kelan kansainvälisten asioiden keskus palvelee ulkomaille muuttavia esimerkiksi sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.

Suomenkieliset asianajajat

Advokaadibüroo Laus & Partnerid
Rävala pst. 4, 10143 Tallinn, Estonia
Puh. +372 662 2640
lawoffice@lauspartners.ee
www.lauspartners.ee

Advokaadibüroo Sorainen Law Offices OÜ
Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn, Estonia
Puh. + 372 640 0900
estonia@sorainen.com
www.sorainen.com

Advokaadibüroo Virri Gärde Höijer OÜ
Lembitu 7-58, 10114 Tallinn, Estonia
Puh. +372 644 4656
info@virrilaw.com
www.virrilaw.com 

Asianajotoimisto Kauppi OÛ
Tornimäe 5, 10151 Tallinn, Estonia
Puh. + 372 5696 8063
info@advokaadiburoo.com
www.advikaadiburoo.com/fi

bnt Attorneys-At-Law Advokaadibüroo OÜ
Tatari 6, 10116 Tallinn, Estonia
Puh. + 372 667 6240
info.ee@bnt.eu
www.bnt.eu

Lexecon OÜ
J. Vilmsi 5-12, 10126 Tallinn, Estonia
Puh. +372 533 13395
www.lexec.com

Advokaadibüroo Hedman Partners & Co OÛ
Rotermanni 8, 10111 Tallinn, Estonia
Puh. + 372 664 5250
info@hedman.ee
www.hedman.ee

Tapio Kinanen Law Offices OÜ
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, Estonia
Puh. +358 19 450 370
etunimi.sukunimi@tapiokinanen.com (Tapio Kinanen)
www.tapiokinanen.com

Tuontimääräykset

Suomeen suuntautuvaan matkustajatuontiin, autoverotukseen, lahjoihin, nettiostoksiin ja muuttokuormiin liittyvistä tuontimääräyksistä ja -rajoituksista on vastuussa Suomen tulli. Viron tulli (Maksu- ja tolliamet) puolestaan valvoo hyödykkeiden Viroon tuontia.

Vaalit

Suomen suurlähetystö ja kunniakonsulaatit Virossa ovat Suomessa toimitettavien vaalien ennakkoäänestyspaikkoja. Niissä voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän on äänioikeutettu. Edustusto julkaisee ennen vaaleja kotisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa ennakkoäänestyksen tarkemmat tiedot sekä ajankohdan.

Virossa pysyvästi asuvat Suomen kansalaiset ovat äänioikeutettuja Suomen eduskuntavaaleissa ja presidentinvaalissa sekä Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa, elleivät ole ilmoittautuneet Viron europarlamenttivaalien vaaliluetteloon (valijate nimekiri). Ulkomailla pysyvästi asuvat Suomen kansalaiset eivät ole äänioikeutettuja Suomessa toimitettavissa kuntavaaleissa. Virossa oleskeluoikeuden saaneet Suomen kansalaiset ovat äänioikeutettuja Viron kuntavaaleissa.

Äänestämisen kannalta on erittäin oleellista, että äänioikeutetun tiedot ovat väestötietorekisterissä ajan tasalla. Väestötietorekisteriin merkitty kotipaikkakunta määrää eduskunta- ja kunnallisvaaleissa äänioikeutetun vaalipiirin, jonka ehdokkaita äänioikeutettu voi äänestää.

Oman kotikuntatiedon voi tarvittaessa tarkistaa maistraatista.

Veneily

Ruorijuopumuksen raja Virossa on 0,8 promillea veressä tai 0,4 mg/l uloshengitysilmassa. Vesiskoottereilla ajettaessa rajat ovat tiukemmat, eli samat kuin autoa ajaessa (0,2 promillea veressä tai 0,1 mg/l uloshengitysilmassa).

Pienveneet sekä vesiskootterit pitää olla rekisteröity ja vastaavat rekisteröintiasiakirjat mukana. Veneissä täytyy olla lisäksi Suomen lippu.

Verotus

Verotuksesta Virossa antavat tietoja Viron veroviranomaiset (Maksu - ja tolliamet).

Verohallinnosta löytyvät ohjeet Suomessa maksuunpannun veron maksumenettelystä (esim. perintövero).

Viron sähköinen asiointikortti

Viro alkoi myöntää sähköisiä henkilökortteja vuoden 2014 lopulla. Sähköinen henkilöllisyys ei tarkoita Viron kansalaisuutta vaan mahdollisuutta käyttää Viron valtion tarjoamia sähköisiä palveluita. Sähköistä henkilöllisyyttä voi hakea Viron poliisilta.

Tulosta

Muualla verkossa

Päivitetty 18.5.2018


© Suomen suurlähetystö, Tallinna | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot