Otse sisuni
Soome välisministeerium

Läänemeremaade koostöö - Soome suursaatkond, Tallinn : Läänemere koostöö

SOOME SUURSAATKOND, Tallinn

Kohtu 4
15180 Tallinn, Estonia
Tel. +372-6103 200
E-post: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normaalne fontSuurem font
 

Läänemeremaade koostöö

Läänemeremaade koostöö hõlmab lisaks keskkonnaküsimustele kogu ühistegevust, mis on suunatud piirkonna probleemide lahendamisele ja turvaliste elutingimuste loomisele regiooni riikide elanikele. Koostöö raamesse kuuluvad valdkonnad on näiteks transport, energeetika, kaubandus, majandus, turism, tervishoid ja innovatsioon.

Itämeri-yhteistyöLäbi aegade on Läänemeri olnud Soomele tähtsaimaks väliskaubanduse kanaliks. MEK-image

Soome ja soomlaste jaoks on Läänemere regiooni tähendus olnud mitmes suhtes tähelepanuväärne.

Meie väliskaubavahetusest liigub üle Läänemere koguni üle 80 protsendi. Umbes pool meie impordist ja 40 protsenti ekspordist on seotud Läänemere regiooni riikidega.

Ligikaudu pooled Soome saabuvatest turistidest tulevad Läänemere riikidest ja vastavalt sama palju suunduvad soomlaste välisreisid nendesse maadesse. Samuti moodustavad Soome sisserändajatest  umbes 50 protsenti Läänemere regioonist saabujad. Tihe õppe- ja kultuurivahetus on samuti tõenduseks piirkonna tähtsusest Soomele. Loomulikult on Läänemere olulisus puhke-ja lõõgastusvõimalusena soomlaste jaoks hindamatu väärtusega.

Soome seatud eesmärgid Läänemere koostööle

Soome eesmärgid Läänemere koostööle on terviklikult välja toodud 2009. aasta valitsuse aruandes ”Läänemere väljakutsed ja poliitika” Aruandes on välja toodud valitsuse meetmed

  • Läänemere keskkonna parandamiseks
  • Meretranspordi ohutuse suurendamiseks ja
  • Majandusliku koostöö tihendamiseks regioonis

Samuti on valitsuse programmi kirja pandud Läänemere regiooniga seonduvaid eesmärke, näiteks keskkonna, transpordi, põllumajanduse ja struktuurpoliitika osas.

Itämeren ympäristön tilan kohentaminen on yksi EU:n Itämeri-strategian keskeisistä haasteista. Kuva MEK imagLäänemere keskkonnaseisundi parandamine on üks EL-i Läänemere strateegia olulisimatest väljakutsetest. MEK-image

Soome viib oma Läänemere poliitikat ellu läbi laiaulatusliku koostöö regiooni teiste riikidega ja osaleb aktiivselt piirkondlike organisatsioonide koostöös erinevatel sektoritel ja tasemetel.

 Läänemere regioonile Euroopa Liidu esimest makroregionaalset strateegiat (EUSBSR) koostades oli  Soome üheks initsiaatoriks ja on selle eesmärkide teostamiseks andnud lubaduse Euroopa Nõukogu tasemel. Valitsuste vahel toimib Läänemere regiooni koostöö lisaks EUSBSR-i oma võrgustikele eelkõige alljärgnevate struktuuride kaudu:

  • Läänemere keskkonna kaitsel on keskseimaks tegijaks HELCOM, mille peakontor asub Helsingis. HELCOMI-i Läänemere tegevusprogrammis on määratletud vajalikud meetmed Läänemere päästmiseks.
  • Läänemere regiooni stabiilsust ja heaolu edendatakse Läänemere riikide nõukogus (CBSS), mille eesistujamaaks on Soome alates 1.7.2013 üheks aastaks.
  • Põhjadimensiooni eesmärgiks on praktilise koostöö kaudu toetada stabiilsust, heaolu ja jätkusuutlikku arengut Läänemere regioonis. See on ka üheks keskseimaks vahendiks EL-i Läänemere strateegia elluviimisel.
  • Baltic Sea Action Summit protsess (BSAS) koondab avalik-õiguslikke ja erasektori esindajaid teostamaks positiivseid ettevõtmisi Läänemere keskkonnaseisundi parandamiseks.

pdfEL komisjoni ettepanek merealade kaitseks (pdf 33 kB) [in English]

pdfSoome välisministeeriumi suunad Läänemere, Barentsi ja arktilise koostöö rahastamisest aastateks 2013-2015 (pdf 139 kB) [in English]

© Soome suursaatkond, Tallinn | Kontaktandmed