Otse sisuni
Soome välisministeerium

Team Finland Eestis - Soome suursaatkond, Tallinn : Team Finland

SOOME SUURSAATKOND, Tallinn

Kohtu 4
15180 Tallinn, Estonia
Tel. +372-6103 200
E-post: sanomat.tal@formin.fi
Eesti | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normaalne fontSuurem font
 

Team Finland
Team Finland Eestis

Team Finland koostöövõrgustik ajab maailmas Soome asja: aitab kaasa Soome ettevõtete rahvusvahelistele suhetele, Soome tulevatele välisinvesteeringutele ja Soome profiilile maailmas. Võrgustik koondab vastavate valdkondade inimesi ja teenuseid. Võrgustiku tuumiku moodustavad nendes valdkondades tegutsevad riigieelarvelised organisatsioonid, nagu ministeeriumid, saatkonnad, Finpro, Tekes, Soome kultuuri ja teadusinstituudid, Finnvera, Finnfund, samuti maakondlikud ELY-keskustega tuginevad rahvusvaheliste suhete teenused.

Team Finland võrgustik aitab sinu ettevõttel muutuda rahvusvahelisemaks, suuremaks ja maailmas edukamaks. Lisateavet teenuste kohta: https://team.finland.fi/

Team Finland –kontaktisikud Eestis

Koordinaator:
Ekspert Hannu Arhinmäki
Tel. +372 6103312
Soome suursaatkond, Tallinn
hannu.arhinmaki(a)formin.fi

Esimees:
Suursaadik Timo Kantola

Team Finland –tegutsevad liikmed Eestis

Team Finland – võrgustiku eesmärgid Eestis

Soomel ja Eestil on erakordselt lähedased suhted igas tegevusvaldkonnas. Soome on Eestile tähtsaim kaubanduspartner ja Soomes töötavad kümned tuhanded eestlased. Eestis tegutsevaid Soome taustaga ettevõtteid on juba üle 4000. Kaks maad moodustavad enam-vähem sama majandusregiooni, kus riikide majanduselu täiendab teineteist ning mõlemad saavad koostööst kasu.

Eesti Team Finland -võrgustiku üheks eesmärgiks on teabe, kogemuste ja kontaktide jagamine Eestis tegutsemisest huvitatud Soome ettevõtetele. Samuti abistab võrgustik Soome ettevõtteid endale Eesti avalikkuses tähelepanu saavutamisel.

Eesti ettevõtete huvi Soome vastu on kasvanud, kuna viimaste aastate keeruline majanduslik olukord suunas neid otsima uusi turge ja koostöövõimalusi. Võrgustiku eesmärgiks on vahendada õiget ja ajakohast teavet Soomes tegutsemise kohta ja aidata ettevõttel end Soomes sisse seada.

Eesti Team Finland – võrgustiku tuumiku moodustavad suursaatkond, Soome-Eesti Kaubanduskoda ja Soome instituut. Eesmärgiks on kaasata koostöösse ka teised Soome taustaga organisatsioonid: äriinimeste ühingud, Soome seltsid, Soome koolid, üliõpilasorganisatsioonid jne.

Prindi lehekülg

Käesolev dokument

Mujal internetis

Värskendatud 7.01.2019


© Soome suursaatkond, Tallinn | Kontaktandmed